Elina Rehmonen, HouseOfTherapy Oy

Psykoterapeuttina pidän tärkeänä kuvien onnistumisen näkökulmasta, että valokuvaaja osaa rakentaa psykologisen yhteyden kuvattaviensa kanssa. Kyseessä on hyvinkin henkilökohtainen vuorovaikutustapahtuma. Timo onnistui erinomaisesti luomaan sellaisen vuorovaikutteisen kuvaustilanteen, jossa jokainen meistä koki tulleensa kohdatuksi ja ikuistetuksi aitona itsenään.